Meny

Boenden, särskilda

Lysekils kommun har olika särskilda boenden för dig som av olika anledningar har svårt att bo kvar hemma.

Det finns flera typer av anpassat boende beroende på hur dina behov och din situation ser ut.

Anpassat boende

Det finns anpassade boenden med särskild service för barn, anpassade boenden enlig lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt boenden anpassade enligt socialtjänstlagen.

Demensboende

Boendet riktar sig till dig som har en diagnostiserad demenssjukdom och inte längre kan bo kvar hemma.

Gruppboende

Boende är för dig med varaktiga funktionshinder. I en gruppbostad lever man precis som andra men får stöd och hjälp från en personalgrupp i samma hus.

Korttidsboende

Kompassen är ett korttidsboende för dig som ska ha korttidsvård eller växelvård.

Servicehus

Det som tidigare kallades för servicehus går nu under benämningen trygghetsbostäder eller seniorbostäder. Lägenheterna är anpassade för personer som behöver en mer tillgänglig bostad och har ofta en nedre åldersgräns på 65 eller 70 år.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är till för dig som är äldre och som vill ha mer trygghet och social samvaro men är för frisk för särskilt boende (äldreboende).

Äldreboende

Äldreboende är ett gemensamt namn för olika typer av bostäder som riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte klarar av att bo hemma.