Translate site

Translate

Meny

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska se till att lagar och författningar följs och följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten.

Om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar för att anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har inte något egentligt ansvar för den individuella vården, men ansvarar för att det finns rutiner och riktlinjer som avser den vård och behandling som du som patient ges.