Meny

Mottagningsteamet

Foto på flicka som spelar brädspel.

Mottagningsteamet arbetar med att ta emot frågor och ansökningar som tillhör avdelningen för individ- och familjeomsorgens verksamheter.

Individ- och familjeomsorgens verksamheter finns till för:

  • Barn, unga och deras familjer
  • Bostadslösa
  • Personer med missbruksproblem
  • Våldsutsatta

Individ- och familjeomsorgen består av bland annat barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten, som tillsammans arbetar med olika målgrupper och insatser. Vägen in till individ- och familjeomsorgen är dock densamma oavsett vad ditt ärende gäller.

Råd, stöd och hjälp

Om du inte redan har en pågående kontakt med socialtjänsten, är det till mottagningsteamet du ska vända dig. Teamet består av erfarna socialsekreterare som ger dig råd, stöd och hjälp och lotsar dig rätt.

Det gäller oavsett om du behöver information eller vill göra en ansökan om insatser eller anmälan om oro för att någon annan far illa. Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Tänk på att inte säga ditt namn om du vill vara anonym.

Har du redan en handläggare inom någon av individ- och familjeomsorgens verksamheter ska du vända dig till denne om inte din fråga är akut.

Telefontider

Mottagningsteamets telefon 0523-61 34 90 är öppen:

  • Måndag till torsdag: 08.00-16.30
  • Fredag: 8.00-15.30
  • Dag före helgdag 08.00-12.00
  • Övriga tider hänvisas till socialjouren Fyrbodals telefon 0522-69 74 44

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om just det som du behöver råd, stöd eller hjälp med.