Meny

Dela sidan på sociala medier

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Ledsen flicka.

Vid två tillfällen i oktober ges möjlighet att delta på kostnadsfri grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen tar upp

  • Ett liv fritt från våld och förtryck är en mänsklig rättighetsfråga
  • Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
  • Vad säger lagen?
  • Hedersförtryck i vardagen
  • Utsattas behov och rätt till skydd
  • Könsstympning
  • Samtal och dialog

Målgrupp: Utbildningen är till för alla som vill öka sin kunskap om hedersförtryck oberoende av yrkesprofession.

Datum: 3 oktober klockan 09.00 - 12.00 eller 18 oktober klockan 09.00 - 12.00

Plats: kulturmötesplats Rorkulten i Norra Hamnen, Drottninggatan 4.

Utbildare: Verksamhetsutvecklare i barn och ungas hälsa - Hälsokällan, Fyrbodals Kommunalförbund

Mer information om utbildningen och om den nationella satsningen på Resurscentrum heder i Fyrbodal kan fås av Anne-Sofie Skälegård Hälsokällan anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se eller av projektet samordnare på Barnahus Fyrbodal Anna Sandberg anna.sandberg@trollhattan.se och Pernilla Martinsson pernilla.martinsson@trollhattan.se.

Resurscentrum heder- en nationell satsning

Resurscentrum heder är en nationell satsning. Inom ramen för arbetet inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i regeringsbeslut den 18 december 2017 fått i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. I denna satsning ingår bland annat att öka kunskapen om vad hedersrelaterat våld och förtryck är.

Huvudansvarig för den nationella satsningen i Fyrbodal är Barnahus Fyrbodal i samverkan med Polismyndigheten, Hälsokällan med flera.