Meny

Dela sidan på sociala medier

Träffa arbetsmarknadsenheten

Medarbetare på arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten besöker Lysekil Centrum Lab torsdagen den 7 februari klockan 15.00.

Torsdagen den 7 februari kommer Maria Ragnarsson, Magnus Heimersson och Stefan Olsson som är arbetsmarknadskonsulenter vid arbetsmarknadsenheten till Lysekil Centrum Lab.

I sitt arbete träffar Maria, Magnus och Stefan personer på väg mot eget arbete och försörjning:

- Målsättningen med vårt arbete är att på olika sätt öka möjligheterna för personer att komma i egen försörjning. För att hindra långvarigt utanförskap är det viktigt att man har möjlighet att få tillgång till insatser som stärker chanserna att komma in på arbetsmarknaden eller på lämplig utbildning, säger Maria.

Arbetsmarknadstorget

Om du har varit utan arbete en längre tid kan du få stöd för att exempelvis hitta praktik,
arbetsträning, möjligheter till studier eller annat via Arbetsmarknadstorget.

Arbetsmarknadstorget är ett koncept där man jobbar med ”En väg in” vilket bygger på en fördjupad myndighetssamverkan för att erbjuda ”flera vägar vidare”.

Här kan insatser genomföras för att förkorta tiden som arbetslös och motverka utanförskap. Arbetsmarknadstorget ska också fungera som ett nav för dialog kring deltagarnas stegförflyttningar mot utbildning, arbete och egen försörjning. Utredning och bedömning av deltagarnas arbetsförmåga kan även utföras i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

Drop in – ingen anmälan behövs

Välkommen till Lysekil Centrum Lab den 7 februari och ställ dina frågor till Maria, Magnus och Stefan. På plats finns språkstöd på arabiska, somaliska och engelska.

Drop – in med start kl. 15.00. Vi bjuder på fika.