Meny

Dela sidan på sociala medier

Samarbete med patienten i fokus

Foto på Linda Moum distriktssköterska och skyddsombud, Klara Hellby sjuksköterska och coach samt Linda Andersson sjuksköterska.

Linda Moum distriktssköterska och skyddsombud, Klara Hellby sjuksköterska och coach samt Linda Andersson sjuksköterska.

Snabbare och tryggare vård när Lysekils kommuns hemsjukvård ingår i samverkande sjukvård.

Från och med måndagen den 3 december ingår Lysekils kommuns hemsjukvård i samverkande sjukvård.

Samverkande sjukvård är ett samarbete mellan primärvård, kommun, sjukhus, ambulans, MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning), 1177 och sjukvårdens larmcentral. Samverkan innebär att fler patienter kan få snabbare, tryggare och närmare vård.

Varje patient ska få vård på rätt nivå

Inför uppstarten av samverkande sjukvård har hemsjukvårdens sjuksköterskor fått
utbildning i behandlingsriktlinjer, utrustning, läkemedel och D-HLR.

Detta betyder att sjuksköterskorna inom hemvården kan utföra uppdrag från 1177 eller
påbörja bedömningar och åtgärder i väntan på ambulans. Tre av hemsjukvårdens
bilar har fått nödvändig utrustning för att kunna göra detta.

Samverkan innebär också att hemvårdens medarbetare kan vända sig direkt till kommunens sjuksköterskor när vårdcentralen är stängd, och det rör personer över 18 år som inte har beviljad hemsjukvård.

- Målet är att varje patient ska få vård på rätt nivå och att vi använder samhällets resurser på bästa sätt genom att samarbeta med varandra, säger Lotta Pettersson som är enhetschef för sjuksköterskorna inom hemsjukvården i Lysekils kommun.

Hemsjukvårdens ordinarie arbete prioriteras alltid och uppdrag inom ramen för samverkande
sjukvård utförs i mån av tid.

Om samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har gått från ett projektarbete 2009 i Strömstad och Tanum till ett etablerat begrepp. Arbetet präglas av ett verksamhetsnära arbetssätt där avståndet mellan tanke och handling är litet.

Samverkande sjukvård verkar för att invånarna ska få rätt vård på rätt plats och att de samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa.

Under våren 2018 beslutade socialnämnden att Lysekils kommuns hemsjukvård ska ingå i samverkande sjukvård.

Du hittar mer information på webbplatsen för samverkande sjukvård, du kan också kontakta Lotta Petersson på telefon 0523-61 36 60.