Meny

Dela sidan på sociala medier

Lysekils kommun får familjecentral

Foto på mamma och son som promenerar.

Familjecentralen ska arbeta hälsofrämjande och stödjande för föräldrar, blivande föräldrar och barn.

Kommunfullmäktige har beslutat att en familjecentral ska etableras i Lysekils kommun.

En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, universell, tidigt förebyggande och stödjande för målgruppen blivande föräldrar, föräldrar och barn.

Fyra basverksamheter på samma ställe

För att få kallas familjecentral ska fyra basverksamheter vara representerade och
samlokaliserade på samma plan, dessa är barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola.

Familjecentralen har även möjlighet till ett nära samarbete med andra aktörer, exempelvis
tandhälsovård, bibliotek, familjerådgivning med mera.

Familjecentralen kommer att starta upp tidigast under hösten 2019 och kommer då att finnas på Kungstorget 8 i Arbetsförmedlingens gamla lokaler.

Gemensam resa

På folkhälsopolitiska rådets sammanträde den 23 november firade man beslutet om familjecentral med tårta. Tårtan är en symbol för det gemensamma arbete som Västra Götalandsregionen och Lysekils kommun nu startar upp.

Foto på Lars Björneld, samt Anna-Lena Carlsson.

På bilden syns ordförande i folkhälsopolitiska rådet, Lars Björneld, samt vice ordförande i folkhälsopolitiska rådet, Anna-Lena Carlsson som företräder norra hälso- och sjukvårdsnämnden.