Meny

Dela sidan på sociala medier

Krisberedskapsveckan

Foto på blomman prästkrage som ligger i en hand.

Lär dig mer om psykologiskt försvar, källkritik och hur du ska agera vid en större kris.

Just nu pågår krisberedskapsveckan runt om i hela landet. Krisberedskapsveckan är en
kampanjvecka då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser uppmärksammar behovet av en god krisberedskap.

Psykologiskt försvar

En viktig pusselbit i krisberedskapsarbetet är psykologiskt försvar där frågor om källkritik och
påverkan inför valet 2018 är högaktuella.

På MSB:s webbplats hittar du mer information som är både intressant och nyttig att ta del av.

Råd vid terrorattentat

En annan del av krisberedskapsområdet handlar om hur man ska agera vid större kriser och attentat. Polisen har tagit fram en informationsfilm med råd till allmänheten vid terrorattentat. Titta gärna på filmen som är publicerad på Polisens webbplats.

Informationsbroschyr

Som en del i att öka vår krisberedskap kommer MSB att skicka ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll i hela landet. Läs igenom broschyren och spara den så att du alltid har den tillhands. Du hittar mer fakta om broschyren på MSB:s webbplats.