Meny

Dela sidan på sociala medier

Säkerhetsskydd

Utbildningsdag i säkerhetsskydd för att starta utvecklingsarbetet i Lysekils kommun.

Den 12 december stod Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner värd för en utbildning i säkerhetsskydd där Länsstyrelsen och Säkerhetspolisen var föredragare. Totalt deltog 70 personer från 16 olika aktörer, däribland bolag som LEVA i Lysekil AB och Västvatten.

Säkerhetsskydd i förebyggande syfte

Säkerhetsskydd handlar om att förebygga att:

  • Hemliga uppgifter röjs, ändras eller förstörs.
  • Obehöriga får tillträde till platser och uppgifter.
  • Personer som inte är pålitliga deltar i verksamhet av betydelse för rikets säkerhet.
  • Terrorangrepp mot skyddsvärd verksamhet.

Utifrån riksdagens totalförsvarsbeslut 2015 har arbete på nationell, regional och lokal nivå för att stärka totalförsvaret inletts.

Utvecklingsarbete

På lokal nivå innebär det att varje kommun under 2017 har tilldelats ekonomiska medel för att utveckla vårt civila försvar. Detta utvecklingsarbete ska enligt direktiven bland annat verka för stärkt säkerhetsskydd.

Utbildningsdagen inledde det kommande säkerhetsskyddsarbetet i bland annat Lysekils kommun och berörda kommunala bolag.

Det första steget är att ta fram en säkerhetsanalys som mynnar ut i en säkerhetsskyddsplan. Planen fastställer vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga ovan nämnda delar. Arbetet grundar sig på säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).