Meny

Dela sidan på sociala medier

Lever du i närheten av någon med beroendeproblematik?

Träffa andra anhöriga i samma situation och dela erfarenheter via tematräffar under våren.

Om du är anhörig till någon med beroende problematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation.

I vår anordnar anhörigstödet och IFO i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende.

Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start torsdagen 25 januari 2018 klockan 18.00 och vi avslutar senast klockan 20.00 i ABF’s lokal Kungsgatan, Lysekil.

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:

Beroende

Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?

Skam och skuld

Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?

Medberoende

Vad är förnekelse och medberoende?

Familjerollen

Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Kontakta gärna Ida Grundevik, socialsekreterare vuxenenheten, ida.grundevik@lysekil.se eller
Annelie Antonsson, anhörigsamordnare, annelie.antonsson@lysekil.se om du har frågor eller vill veta mer.

Anmälan

Du gör din anmälan till Ida eller Annelie på ovanstående mail, senast 2018-01-17. Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.

Varmt välkomna!