Meny

Dela sidan på sociala medier

Lagförändring med fokus på samverkan

Foto på hjärta som hålls av händer.

Ökad samverkan och informationsöverföring ska stärka vårdtagares delaktighet och självbestämmande.

Från och med årsskiftet träder lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen är beslutad av riksdagen och syftet är att öka samverkan och informationsöverföring mellan kommuner och landsting. Lagen vill också stärka patienters delaktighet och självbestämmande.

Tidig vårdplanering via videomöten

En tydlig förändring är att landets kommuner kommer att ha en förberedelsetid på tre kalenderdagar för att ta emot vårdtagare efter sjukhusvistelse. I dagsläget är förberedelsetiden på fem vardagar.

- Vi känner oss förberedda inför förändringen eftersom vi redan nu har bra kontakt med sjukhusen. Via videomöten genomför vi tidig vårdplanering tillsammans med sjukhuspersonalen, vårdtagaren och anhöriga, säger arbetsterapeut Marie Heimersson i teamet Trygg hemgång.

Trygg hemgång möter upp hemma

Trygg hemgång är en av socialförvaltningens insatser och vänder sig till alla som har ett nytt eller förändrat vårdbehov efter en sjukhusvistelse.

Trygg hemgång består av ett utredande team med undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut som möter upp i hemmet.

- Även om vi får kortare tid på oss än i dag, så kommer vi också får mer information om
vårdtagarens förutsättningar tidigare i processen. Det är positivt att tidigt få kontakt och lyssna av vad som oroar och vilka funderingar som finns, säger Malin Nicander, undersköterska i teamet.

Både Malin och Marie är överens om att de har en styrka i sitt arbetssätt och att de jobbar nära varandra.

- Vi har en styrka i gruppen och en tydlighet i vem som gör vad, det skapar också trygghet
för vårdtagarna, säger Marie.

Utveckla samarbetsformer

Arbetssättet med videomöten är även något som kommer att användas för att stärka samarbetet med vårdcentralerna och man startar upp redan under hösten.

- Vi tror att lagförändringen kommer innebära en ökad trygghet för våra vårdtagare och det
ska bli roligt att utveckla samarbetsformerna, avslutar Malin.

Foto på Marie Heimersson och Malin Nicander.

- Vi har en styrka i vårt arbetssätt och i vår grupp, säger Marie Heimersson och Malin Nicander i teamet Trygg hemgång.