Meny

Dela sidan på sociala medier

Hur upplever du tryggheten?

Foto på höstblommor.

Dags för årets trygghetsundersökning – hjälp oss genom att besvara trygghetsenkäten.

Syftet med enkäten är att vi, Lysekils kommun och Polisen, ska få en bild av hur du som
medborgare upplever tryggheten i Lysekils kommun.

Ditt svar är viktigt för trygghetsarbetet

Under 2016 genomfördes den första trygghetsundersökningen. Sedan förra årets enkät har flera aktiviteter genomförts i syfte till att stärka den upplevda tryggheten.

Årets enkät ska förhoppningsvis hjälpa oss att följa upp resultatet av det vi genomfört men
även att planera framåt.

Underlaget kommer att användas i vårt fortsatta trygghetsarbete ”Trygg i Lysekils kommun” som sker i samarbete mellan Polisen och Lysekils kommun. En del i arbetet är att ta fram så kallade medborgarlöften som är olika åtgärder som kommunen och Polisen åtar sig att göra.

Sista svarsdatum för enkäten var den 30 september och enkäten är nu stängd.

Trygg i Lysekils kommun

Trygg i Lysekils kommun är ett samarbete mellan Polisen och Lysekils kommun. Syftet med samarbetet är att tillsammans skapa förutsättningar för trygghet i samhället. Detta arbete kräver att många olika aktörer är delaktiga och bidrar med kunskap och engagemang.