Meny

Dela sidan på sociala medier

Anpassat boende för personer med funktionsnedsättning

När du har ett omvårdnadsbehov som kräver anpassad bostad eller särskild service finns olika alternativ.

Följande boenden finns: 

  • Bostad med särskild service för barn.
  • Särskilt anpassad bostad enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
  • Särskilt boende enligt SoL (socialtjänstlagen).

Bostad med särskild service för barn

Är ditt barn under 18 år och har ett omfattande omvårdnadsbehov kan en bostad med särskild service för barn och ungdomar eller ett familjehem vara ett alternativ.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskild bostad för barn vänder du dig till LSS handläggaren. Insatsen är behovsprövad.

Särskilt anpassad bostad enligt LSS

Bostaden är som regel en två rumslägenhet med kök och badrum, som i första hand är anpassad för personer med rörelsehinder.

I särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Ditt behov av stöd kan tillgodoses via personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskilt anpassad bostad enligt LSS vänder du dig till LSS handläggaren. Insatsen är behovsprövad.

Särskilt boende enligt SoL

När ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem, har du möjlighet att ansöka om särskilt boende. Om du är berättigad till särskilt boende beviljas du en boendeform som motsvarar dina behov av vård och omsorg.

Under 65 år

Om du är under 65 år finns enheter där personalen har speciell kompetens kring demenssjukdom, neurologisk sjukdom eller en allvarlig somatisk sjukdom i kombination med psykisk sjukdom. Varje enhet har 8 lägenheter, ett gemensamt kök och gemensamhetslokal. Du har en lägenhet med ett rum, pentry och badrum.

Du kan utöver omvårdnad få hjälp att behålla dina aktiviteter och relationer till närstående så att du får ett meningsfullt innehåll i ditt dagliga liv.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskilt boende enligt SoL vänder du dig till LSS/SoL-handläggaren. Insatsen är behovsprövad.