Meny

Dela sidan på sociala medier

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Lysekils kommun tar ut avgifter för hjälp i hemmet. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och får inte överstiga kommunens självkostnad för insatserna. Just din kostnad för hjälp i hemmet räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och omfattningen på de insatser du får.

Avgifter 2018

Du betalar aldrig mer än den lagstadgade maxtaxan som för år 2018 uppgår till 2 044 kronor per månad. Avgift för mat, förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel, tvätt och resor ingår inte i maxtaxan.

Trygghetslarm

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgiften för trygghetslarm är 300 kronor per månad.

Hemtjänst

Avgiftens storlek beror på din inkomst, din bostadskostnad och hur mycket hjälp du får.

Fler än en insats eller insatser dagligen: Max 2 044 kronor per månad.

En insats varje eller varannan vecka: Max 1 395 kronor per månad eller 698 kronor per person och månad om även make/maka/sambo har hemtjänst.

En insats var tredje vecka: Max 1012 kronor per månad  eller 506 kronor per person och månad om även make/maka/sambo har hemtjänst. 

Avgift för mat

Abonnemang 25-31 dagar per månad: 1724 kronor per månad inklusive en distributionsavgift på max 324 kronor per månad.

Abonnemang 20-24 dagar per månad: 1514 kronor per månad inklusive en distributionsavgift på max 264 kronor per månad.

Avgiften för distribution beror på din inkomst, din bostadskostnad och storleken på ditt abonnemang.

Vid avbeställning av mat reduceras matkostnaden. Distributionsavgiften reduceras inte vid frånvaro.

Dagverksamhet

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 2044 kronor per månad.

Förutom avgift för dagverksamhet betalar du för de måltider du får på dagverksamheten. Avgiften för mat vid dagverksamhet är 61 kronor per dag. Resor till och från dagverksamheten kostar 20 kr per enkelresa (ej aktuellt vid social dagverksamhet).

Korttidsplats/Växelvård

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 68 kronor per dygn.

Förutom avgift för korttidsvård betalar du för de måltider du får vid korttidsboendet. Avgiften för mat vid korttidsboende är 121 kronor per dygn.

Hemsjukvård (Kommunal hälso- och sjukvård)

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 300 kronor per månad.

Sjukgymnastik

Ingår i avgift för hemsjukvård.

Utfärdande av intyg/utlåtande av arbetsterapeut

300 kronor per intyg

Tekniska hjälpmedel

80 kronor per ordination

Förbrukningsartiklar vid inkontinens 

50 kronor per månad.

Tvätt

50 kronor per tvättillfälle

Lunch vid dagcentral på Järnvägsgatan och Stångenäshemmet

Personer med biståndsbeslut om måltid: 65 kronor per måltid utan moms

Personer utan biståndsbeslut 75 år eller äldre: 65 kronor per måltid inklusive, 12% moms

Personer utan biståndsbeslut yngre än 75 år: 75 kronor per måltid, inklusive 12% moms.

Bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer för din hyra/boendeavgift. Storleken på bidraget beror på din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation.

Kontakta oss

Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare för ytterligare upplysningar. De träffas säkrast under telefontid.