Translate site

Translate

Meny

Inköp, regler och policy

Lysekils kommuns inköpspolicy beskriver övergripande vad en upphandling är och hur den genomförs.

Policyn ska användas tillsammans med Lysekils kommuns riktlinjer för inköp och direktupphandling. Riktlinjerna beskriver detaljerat hur inköp och direktupphandling ska gå till samt vilka prisgränser som gäller.

Avtalstrohet

När Lysekils kommun ingår avtal om att handla av en viss leverantör får inga andra leverantörer användas, detta kallas avtalstrohet.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett kontrakt mellan Lysekils kommun och en eller flera leverantörer under en viss tidsperiod, ett ramavtal är vanligtvis 3-4 år långt.

Större delen av de avtal som kommunen har är just ramavtal. Exempel på ramavtal är resebyråtjänster, kontorsmaterial, livsmedel, och hantverkstjänster.

Om det redan finns ramavtal på den vara eller tjänst du säljer kan det dröja innan du får sälja till kommunen. Om du bevakar kommunens pågående upphandlingar har du möjlighet att lämna anbud när ny upphandling görs.