Meny

Förlängt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare och handelsbolag

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober och kan sökas fram till och med den 30 november för perioderna juli, augusti och september 2021.

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin förlängs med perioden juli-september 2021. De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets hemsida.

Omsättningsstöden

  • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när ansökan görs.
  • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av pandemin.
  • För att stöd ska beviljas krävs det att nettoomsättningen för hela räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handels- och kommanditbolag.
  • Stöden är uppdelade i 3 olika stödperioder; juli, augusti och september 2021. För att kunna söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.
  • Ansökan öppnar den 1 oktober 2021 och stöden kan sökas fram till och med den 30 november 2021.