E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Långlivat i Brodalen

Välkommen att besöka utomhusutställningen om hållbarhet och återbruk.

Sättet vi bor, lever och konsumerar på påverkar i många fall klimat och miljö negativt. Nu måste vi gemensamt agera för att skapa förändring. Hur kan du bidra till att bromsa klimatförändringarna? Med utställningen Långlivat vill vi inspirera till nya tankar och idéer.

Långlivat utgör en fristående fortsättning på vandringsutställningen Klimatklokt. Temat är cirkulär ekonomi, återbruk och fortsatt bruk av såväl varor som byggnader.

Istället för att slänga behöver vi återgå till att reparera, förbättra och återanvända så mycket som möjligt. När varor och material tjänat ut behöver de få ett nytt liv; plockas isär och bli till nya produkter. Det tär mindre på jordens resurser. Och då använder vi mindre energi.

Öppet: Dygnet runt under perioden 25 augusti till 7 september

Plats: Trädgården utanför Bro Coworking i nära anslutning till Villa Bro, Brodalen

Ange ditt klimatlöfte med en färg

Återbruksmöbler

Projektet genomförs i samverkan mellan tre parter; Slow House på Skaftö, Bro Coworking i Brodalen och Lysekils kommun. Utställningarna är producerade av Slöjd & Byggnadsvård, Kulturutveckling/Västra Götalandsregionen.