E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Har du behov av havsnära verksamhetsmark?

Lysekils kommun genomför nu en inventering bland kommunens näringsidkare för att få en bild av behovet av havsnära verksamhetsmark.

Det finns bland näringsidkare ett uttalat behov av havsnära verksamhetmark. Kortfattat är det som så att ett flertal företagare hindras i sin verksamhetsutveckling och kommunen behöver i dag tacka nej till etableringsförfrågningar då vi mer eller mindre saknar tillgängliga ytor med närhet till havet.

Kuststräckan i Lysekils kommun är en av våra värdefullaste resurser och det är många intressen som ska tillgodoses. Trots att kuststräckan är lång är det inte så många områden som är framkomliga för exploatering. Likaså är det viktigt att vi utifrån behovsbilden prioriterar områden för exploatering. För att få en förståelse för det övergripande behovet och när i tiden behovet finns/kommer uppstå genomför vi nu denna inventering i maj/juni 2021.

Hjälp oss genom att besvara enkäten för vår inventering och kartläggning.
Enkäten tar ett par minuter att besvara. Vi behöver ditt svar senast den 15 juni.