E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Sveriges viktigaste jobb

Denna vecka får vi träffa Cia Säll, som har ett av Lysekils viktigaste jobb. 

Vad har du för yrke Cia?

Jag arbetar som Destinationsstrateg.

Hur kommer det sig att du har valt att arbeta som det?

Jag har en bakgrund inom besöksnäringen och vill jobba aktivt för att skapa attraktiva platser, hållbara livsmiljöer och ett kvalitativt utbud.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Att får delta i kreativa processer och skapa utvecklingsprojekt tillsammans med andra människor med olika erfarenhet och kompetens.

Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Kontakter med andra människor via olika kommunikationskanaler eller IRL för att tillsammans planera och genomföra aktiviteter inom de olika utvecklingsprojekten. Mycket kommunikation sker via mail och numera via teamsmöten. Har kontaktnät och deltar arbetsgrupper internt på kommunen och med externa parter såsom näringsidkare eller representanter för ideella organisationer. Jobbar också mellankommunalt och regionalt och gällande vissa frågor även nationellt och internationellt, då främst Norge.

Vad krävs för att jobba som Destinationsstrateg?

Nyfikenhet, och en fast övertygelse om att alla kan bidra till utveckling i stort och smått utifrån sina förutsättningar om bara vilja finns.

Vilka fördelar ser du i att arbeta i en kommunal verksamhet?

Stabil anställning med relativt tydliga arbetsvillkor.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

För att vi i kommunen hjälper till att förvalta och utveckla vårt gemensamma samhälle. Vi värnar om de demokratiska principerna och människors lika värde. Kan låta som "floskler" men jag tror på att detta är viktigt, på riktigt.