E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Förbättringar i företagsklimatet

Lysekils kommun klättrar i rankingen för service till företag.

Igår presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten i mätningen Insikt. Lysekils kommun förbättrar sin placering från plats 37 till 31 av 181 medverkande kommuner. Dessutom höjdes nöjd-kund-index med 4 enheter till 79 (snitt i Sverige 74).

Det är roligt att se att vårt arbete med företagsklimat och service till företagen ger resultat, säger näringslivsutvecklare Renée Daun.

– Vi arbetar vidare med utökad dialog genom Lysekils Näringslivsråd och Lotsgruppsmöten. De senare möjliggör för företagen att få svar på frågor innan man startar eller gör större förändringar i sin verksamhet som kräver tillstånd. Företagsklimatet är ett gemensamt ansvar för samtliga verksamheter i kommunen tillsammans med företagen, avslutar Renée.

Flera områden mäts

Insikt mäter upplevelsen hos företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd bygglov och upphandling.

Enkät

Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI).

Mätningen är ett viktigt verktyg för Lysekils kommun i det interna förbättringsarbetet.

Kort om SKRs servicemätning

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.