E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Unga kommunutvecklare tar fram förslag till politiken

De unga kommunutvecklarna är i full gång med att ta fram förslag på vad kommunen kan göra för att förbättra livet för unga i Lysekil. Förslagen presenteras den 4 maj.

De första mötena

Under de första mötena ägnade sig ungdomarna åt att bekanta sig med resultatet från den LUPP-enkät som genomfördes i Lysekils kommun under hösten 2020. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning som består av ungefär 80 frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid. Enkäten skickades ut till ungdomar i åldrarna 13-19 år i kommunen.

Hitta problem och lösningar

Efter att ha bekantat sig med resultatet, identifierade de unga kommunutvecklarna ett antal problem som sedan har varit utgångspunkten i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag på lösningar – dvs. vad kommunen kan göra för att förbättra för unga i Lysekil. En del i arbetet, med att ta fram relevanta lösningar, har varit att fråga andra unga vad de tycker och tänker kring de identifierade problemen.

Resultaten presenteras

Den 4 maj ska kommunutvecklarna presentera sina förslag på hur kommunen kan förbättra livssituationen för unga i Lysekil. Presentationen kommer att äga rum på sammanträdet för Rådet för folkhälsa och social hållbarhet, där representanter från samtliga nämnder och förvaltningar sitter med. Efter presentationen är det sedan upp till varje nämnd och förvaltning att ta de unga kommunutvecklarnas förslag vidare och eventuellt besluta om implementering.