E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Enkät om kulturella och kreativa näringar

Just nu pågår ett arbete med att ta fram underlag för att skapa en djupare förståelse för hur yrkesutövare inom kulturella och kreativa näringar ser på sitt arbetsliv, vilka behov och önskemål som finns och hur förutsättningarna för ett yrkesutövande ser ut idag och i framtiden.

Lysekils kommun stödjer uppfattningen om att de kulturella och kreativa näringarna är centrala för vår delregions attraktivitet, för invånarnas livskvalitet och som en motor för hållbar utveckling. Enkätundersökningen görs i samverkan med Fyrbodals kommunalförbund.

Syftet med studien är att få en gedigen och faktabaserad grund att stå på när vi fattar strategiska beslut och planerar framtida insatser. Underlaget kommer användas av kommunalförbundet och de 14 medlemskommunerna i Fyrbodal (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål).

Till kulturella och kreativa näringar räknas enligt Tillväxtverket:

  • Arkitektur
  • Audiovisuellt (audiovisuella lagringsmedier, dataspel, film och TV, radio)
  • Bild och form (design, foto, konst)
  • Kulturarv (arkiv, historiska och arkeologiska platser, museer)
  • Litteratur och press (bibliotek, litteratur, okatalogiserat, press)
  • Litterärt och konstnärligt skapande
  • Mode (ej detaljhandel)
  • Reklam
  • Scenkonst (kulturutbildning, musik, scenkonst)