E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Visste du att UNICEF har tagit fram barnrättsprinciper för företag?

UNICEF har tagit fram 10 barnrättsprinciper för företag. Principerna hjälper företag att respektera och främja barns rättigheter enligt barnkonventionen.

UNICEF är en idéell förening och en nationalkommitté som har fått i uppdrag av FN att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den.

UNICEF har tagit fram 10 barnrättsprinciper för företag. Principerna hjälper företag att respektera och främja barns rättigheter enligt barnkonventionen. En av principerna handlar om att företag ska erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare. En annan handlar om att företag ska se till att deras produkter och tjänster är säkra, och att de främjar barns rättigheter genom dem.

UNICEF erbjuder även ett kunskaps­abonne­mang där företag får ta del av närings­livs­anpassat material knutet till barn­konven­tionen och de globala målen.