E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Nya möjligheter till anstånd med skatt

Förändringarna syftar till att ytterligare stötta företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning.

  • Det blir nu möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar istället för tre månader som har varit maxtaket tidigare.
  • Företag kommer att kunna ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.
  • Möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt ligger kvar. Det innebär att skatteinbetalningar som har gjorts under 2020 kommer att kunna betalas tillbaka.
  • Det blir möjligt för företag att ansöka om anstånd även för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020.

Det är redan nu möjligt att ansöka om anstånd med anledning av den nya lagen via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida. Från och med i morgon kommer Skatteverket att börja hantera ansökningarna och besluta om anstånd enligt den nya lagen.

Om företagens möjligheter att få anstånd med skattebetalningarna

Reglerna innebär att företag kan få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms och började gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020. Alla företag, oavsett företagsform, kan begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Detsamma gäller företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Anstånd beviljas inte företag som missköter sin ekonomi eller företag som har större skatteskulder.