E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Evenemangsutredning pågår

Evenemang är en viktig del för platsens attraktivitet och uppskattas av både boende och besökare.

För att skapa en tydlighet och struktur kring hur kommunen ska jobba med evenemang och vilket stöd kommunen kan erbjuda externa evenemangsarrangörer, görs under vintern 2020/2021 en evenemangsutredning. Utredningen ska mynna ut i ett styrdokument, ett program för evenemang.