E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Grattis till Sjömatssverige!

Positivt besked som innebär startskottet för ett nationellt sjömatscentrum - och Kristineberg Center är initiativtagare till satsningen.

Kristineberg Center i Fiskebäckskil har tagit initiativet till satsningen som inkluderar ett sjuttiotal företag, organisationer och akademier från hela Sverige. Det är Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är projektägare och samordningen kommer att ske på Kristineberg Center.
Siktet är inställt på nya produkter, ökad sysselsättning och bättre tillvaratagande av den fisk och biomassor som landas på våra kajer.

Ambitionen om fler företag och sysselsatta är en av anledningarna till Lysekils kommuns engagemang i Kristineberg Center och det är mycket roligt med de möjlighet centrumbildningen kommer att innebära för företagen här i Lysekil men också i resten av Sverige, kommenterar Lysekils kommuns kommundirektör Leif Schöndell beskedet.

Satsningen kommer att ge möjligheter för många företag i Lysekils kommun, inte minst för besöksnäringen. Vi kommer löpande att informera om aktiviteter.

För frågor kontakta Anne Gunnäs 0523-613154 eller anne.gunnas@lysekil.se