E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Nybildade bolag

Nybildade bolag i Lysekils kommun

 • Bostadsrättsföreningen Klinten i Fiskebäckskil
  Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande i föreningens hus, utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.
  Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har genom upplåtelsen. En medlem som har en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
 • Dilan MA AB
  Pizzeria och restaurang.
 • Fjord engineering
  Konsulttjänster inom teknisk industri. Erbjuder diverse tjänster såsom konstruktion och projektledning inom främst process- och oljagasindustrin.
 • Fredrik Forsberg Holding AB
  Äga och förvalta värdepapper samt bedriva fastighetsförvaltning.
 • Kardborren Förvaltning AB
  Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper där bolagets ägarandel och kapital ej får överstiga 50 procent samt även äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter.
 • Rönnings Fastigheter AB
  Uthyrning och förvaltning av fastigheter.
 • Simons Allservice
  Företaget ska syssla med transport, distribition, rivnings- och snickeriarbeten.
 • Utsikten i Fiskebäckskils Ekonomiska förening
  Föreningen ska främja medelmmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara att uppföra en bostadsrättsfastighet.

Lycka till med de nybildade bolagen!

Källa: Bolagsverket