E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Nya riktlinjer för serveringsställen från och med 3 november 2020

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Regeringen har nu föreslagit att Riksdagen ska besluta att lagen förlängs fem månader, till och med den 31 maj 2021.

Folkhälsomyndigheten har den 29 oktober beslutat om nya föreskrifter till lagen. Föreskrifterna trädde i kraft den 3 november. I korthet innebär den nya föreskriften att verksamheten ska organiseras så att alla sitter ner vid konserter, idrottsevenemang och liknande på eller invid ett serveringsställe, att sällskap får bestå av max åtta personer – den som driver serveringsstället ska dela upp större grupper i sällskap om max åtta personer.