E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Högre placering i årets ranking

Hav, båtar och företagsbyggnader i Norra hamnen i Lysekil.

Lysekils kommun klättrar i Svenskt Näringslivs näringslivsranking.

I våras presenterade vi Svenskt Näringslivs attitydundersöknings enkätsvar. Idag presenterade de sin årliga ranking som visar Lysekils kommuns företagsklimat jämfört med övriga 289 kommuner i Sverige.

I Lysekils kommun har 107 företag svarat på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 55%. Lysekil fick i år plats 273 jämfört med plats 281 i 2019 års ranking.

- En liten förbättring som ger en indikation på att våra insatser under 2019 med ökad dialog och förbättrad samverkan med företagen och företagarföreningarna är steg i rätt riktning, säger näringslivsutvecklare Renée Daun.

Baserad på attitydundersökning

Svenskt näringslivs enkät som ligger till grund för rankingen är en attitydundersökning som ger en bild av hur företagen upplever att det är att driva verksamhet i Lysekils kommun.

Enkätsvaren visar förbättringar inom vissa områden och försämringar inom andra. Det är dock inga stora skillnader gentemot förra året.

Kontakta gärna vår näringslivsutvecklare

Om du har förslag eller idéer kring hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, eller om du vill bolla idéer och tankar kring ditt företagande får du gärna kontakta näringslivsutvecklare Renée Daun renee.daun@lysekil.se.