E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lysekils kommuns företagsklimat bättre

Flygbild över Lysekil.

Enligt Svenskt Näringslivs attitydundersökning är Lysekils kommun på väg mot ljusare tider.

Stora utmaningar för alla företag i Sverige och världen i dessa tider men samverkan mellan kommun och lokalt näringsliv har förbättras det senaste året. Detta visar resultatet av enkätfrågorna som nu presenterats av Svenskt Näringsliv.

- Vi börjar se resultat av de aktiviteter som vi genomfört under året vilket känns positivt. 100 företagsbesök på 100 dagar är en av de aktiviteter som kan ligga bakom förbättringar i resultaten. Men det är förstås viktigt att vi fortsätter utveckla dialog och samverkan med det lokala näringslivet, säger kommundirektör Leif Schöndell. 

Förbättringar och utvecklingsområden

Områden som förbättrats enligt undersökningen i jämförelse med 2019:

  • Upphandling
  • Service och bemötande
  • Dialog med kommunens beslutsfattare
  • Information till företagare
  • Tillgång till kompetens

Undersökningen visade också områden som behöver förbättras - bland annat mer digitaliserad hantering av ärenden, skolans kontakt med det lokala näringslivet samt tjänstepersoners och politikers attityder till företagande.

Värt att notera är att vissa förbättringsområden i Svenskt Näringslivs undersökning står i kontrast till övriga undersökningar. Lysekils kommun placerar sig på topp tio i Sverige avseende bland annat bygglovshantering i Sveriges kommuner och regioners undersökning Insikt.

Svenskt Näringslivs attitydundersökningar

Svenskt Näringsliv genomför attitydundersökningar kring det lokala företagsklimatet. Många kommunala politiker och chefer använder sig av resultatet för att skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare.

Nu påbörjar Svenskt Näringsliv sammanställningen av resultaten av enkätsvaren i hela Sverige. Detta utgör underlaget för den näringslivsranking som presenteras i september.

Mer om Svenskt Näringslivs attitydundersökning

På Svenskt Näringslivs webbplats hittar du mer information om undersökningen: