E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Inga avgifter för markupplåtelse 2020

Uteservering

Uteserveringar och varuexponering på allmän plats med beviljat polistillstånd kan ansöka om avgiftsbefrielse för 2020.

Hela Lysekils kommunkoncern (Lysekils kommun och de kommunala bolagen Lysekils Hamn AB, Rambo AB, Havets Hus AB, LEVA i Lysekil AB och Lysekilsbostäder AB) följer löpande utvecklingen av Corona och diskuterar hur vi gemensamt kan bidra till att stödja och underlätta för våra lokala företag.

I ett första steg har ett stödprogram för företag i Lysekils kommun bestående av 15 punkter tagits fram. Vi kompletterar nu detta med att de näringsidkare som vill öppna upp uteserveringar eller utnyttja möjligheten till varuexponering utomhus kan, efter beviljat polistillstånd, ansöka om avgiftsbefrielse för markupplåtelsen under hela 2020.

Fler stödåtgärder kan följa beroende på hur utvecklingen sker. Vi uppmanar både företag och privatpersoner att i största möjliga mån handla lokalt!

Frågor kring programmet besvaras av kommunens företagslots Renée Daun 0523-61 33 67

Frågor kring markupplåtelser besvaras av kommunens trafikingenjör Magnus Eriksson 0523-61 33 65