E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Skräddarsytt stödprogram tas fram

Ikoner företagande

Med anledning av Coronasituationen erbjuds företag stöd

Lysekils kommun genomför just nu en rundringning till ungefär var tionde företag i kommunen för att få information om hur de påverkas på kort och lång sikt av Covid-19.

- Vi anser att det är angeläget att de insatser som görs utgår ifrån de lokala företagens behov, säger Michael Johansson, chef för avdelningen för hållbar utveckling.

Behoven som lyfts utgör underlag för ett stödprogram som kommunstyrelseförvaltningen presenterar för politiken nu på torsdag, den 26 mars 2020, för beslut.

- Samverkan och god dialog är viktigt för att mildra krisens effekter. Vi uppmanar samtliga företagare att skyndsamt kontakta företagslots Renée Daun om verksamheten påverkas för att diskutera möjliga åtgärder. Det finns redan nu nationella, regionala och lokala insatser att ta del av, säger Michael Johansson.

Kostnadsfri affärscoachning

Inom några veckor kommer projekt MUB 2.0 att erbjuda ett antal företag kostnadsfri affärscoachning i upp till 5 timmar. Företag som är drabbade av Coronasituationen kommer att prioriteras. Coachsamtal kommer att genomföras på plats hos företaget eller via telefon/Skype utifrån företagets önskemål. Mer information kommer inom kort. Läs mer om coachtestet som genomfördes våren 2019 nedan.

Nationella direktiv

Lysekils kommun har beslutat att följa myndigheters och regeringens riktlinjer och direktiv. Aktuell information finns på lysekil.se. Vi uppmanar samtliga medborgare och företagare att noga följa direktiven om god handhygien och att stanna hemma vid minsta symptom. Vidare är det viktigt att de som är friska fortsätter att arbeta och stötta lokala företags verksamheter.