E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Entreprenörsmöte

Händer som möts i mitten.

INSTÄLLT: Miljöenheten i mellersta Bohuslän bjuder in till entreprenörsmöte torsdag den 26 mars klockan l7.00-19.00.

Miljöenheten i mellersta Bohuslän har informerat om att mötet är inställt på grund av den rådande situationen med coronaviruset.

Var: Munkedals kommunhus
Sal: Gullmarssalen

Dagordning

 • Presentation av miljöhandläggare som jobbar med avloppsfrågor
 • Vem ska stå som sökande i ansökan?
 • Hur en fullständig avloppsansökan ser ut.
 • Bristfäillig ansökan leder till avslag eller avvisning.
 • Vad innebär hög skyddsnivå for miljöskydd och hälsoskydd?
 • CE-märkta produkter.
 • Markundersökningar inflor markbaserade lösningar.
 • Utsläppspunkten.
 • Vilka åtgärder eller ändringar i befintlig avloppsanläggning är anmälningspliktiga eller
  tillståndspliktiga.
 • Krav på miljöskydd och hälsoskydd på anläggningar lor BDT-avloppsvatten.
 • Ansökan om dispens för eget omhändertagande av örbrukat fosforfiltermaterial.
 • Vilka är de vanligaste frågorna ni entreprenörer får från kunderna?

Vi bjuder på fika.

Anmäl din medverkan senast 24 mars 2020 till bibiam.reyes@sotenas.se eller 0523-664015

Hjärtligt välkomna!

Miljönämnden i mellersta Bohuslän