E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

30 företag besökta hittills

Alaan Murad och Jan-Olof Johansson

100 företagsbesök på 100 dagar i full gång

Alla branscher, alla storlekar och alla kommundelar ska besökas. Redan nu är blandningen stor. Redovisningsbyråer, fastighetsmäklare, butiker, tillverkande företag, konditori, marinor och fastighetsbolag är några branscher som hittills varit med.

Besöken ger politiker och tjänstepersoner ökad kunskap om företagens verksamhet, nuläge och planer. Resultaten av besöken sammanställs och ger underlag till utveckling och prioriteringar. Samtalen skapar också bättre förutsättningar för konstruktivt samarbete framöver.

Vill ditt företag ha besök? Kontakta Ingegerd Thornadtsson eller Renée Daun