E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Ökad dialog mellan företag och kommun

Hav, båtar och företagsbyggnader i Norra hamnen i Lysekil.

Arbetet med att utveckla och förbättra företagsklimatet är fortsatt prioriterat i Lysekils kommun.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking som visar hur näringslivet upplever företagsklimatet i landets kommuner. I Lysekils kommun har 102 företag svarat på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 59%. Lysekil fick i år plats 281 jämfört med plats 273 i 2018 års ranking.

Prioritera dialog

Enligt enkätsvaren är dialog mellan kommunen och företagen det som kommunen bör prioritera. Åtgärder för att utveckla detta har redan påbörjats.

Under våren 2019 genomförde kommunen ett projekt med Västsvenska Handelskammaren – ”Lokalt företagsklimat – fokus Lysekil”. I projektet intervjuades 30 företagare om företagsklimatet i Lysekils kommun och en enkät skickades ut till tjänstepersoner. Därefter genomfördes sex dialogmöten mellan företag, politiker och tjänstepersoner. Projektet resulterade i ett förslag till handlingsplan för ett bättre företagsklimat vilken nu bearbetas av företag och tjänstepersoner.

- Resultatet från projektet är att vi har skapat en större förståelse för företagarnas och kommunens olika roller. Det har också skapats en insikt om att Lysekils attraktivitet är avgörande för företagsklimatet – att vi tillsammans lyfter fram allt det positiva som görs här av både företagare och kommunen, säger Leif Schöndell, kommundirektör i Lysekils kommun.

Baserad på attitydundersökning

Svenskt näringslivs enkät som ligger till grund för rankingen är en attitydundersökning som ger en bild av hur företagen upplever att det är att driva verksamhet i Lysekils kommun.

Enkätsvaren visar förbättringar inom vissa områden och försämringar inom andra. Det är dock inga stora skillnader gentemot förra året.

- Ett bra företagsklimat skapar vi tillsammans. God dialog och tydlig gemensam målsättning är grunden för samverkan. Nu är vi på rätt väg, säger Renée Daun, näringslivsutvecklare i Lysekils kommun.

Projekt ”Lokalt företagsklimat – fokus Lysekil”

”Lokalt företagsklimat” är en arbetsmodell som Västsvenska Handelskammaren har tagit fram. Syftet med modellen är att öka kunskapen och förståelsen mellan kommun och näringsliv.

Arbetsmodellen utgår från en mätning av utgångsläget och Västsvenska Handelskammaren genomför en attitydundersökning. Undersökningen bygger på intervjuer med företagare och enkätfrågor till tjänstepersoner.

Västsvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.