E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Tillväxtsatsning i Bohuslän - en succé

Från vänster: Renée Daun, Anna Sanderoth och Lena Johansson

Från vänster: Renée Daun, Anna Sanderoth och Lena Johansson

Trettio företag i Bohuslän har deltagit i ett test med affärsutveckling genom coachning. Resultaten är fantastiska! Några har redan anställt nya medarbetare och ökat sin omsättning.

Inom ramen för projekt Maritim Utveckling i Bohuslän beslutade sex kommuner i Fyrbodal att testa coachning som metodik för att skapa tillväxt för företag i regionen. Effekterna bland de 30 företag som deltog i testet är mycket stora, och på rekordtid. Testet pågick under perioden april till maj i år. Varje företag fick 4 – 5 timmar individuell coachning. Utvärderingen gjordes i augusti. Resultatet, som presenterades för lokala politiker fredagen den 13 september var ett välbesökt möte i Kungshamn. Med på mötet var också flera av de entreprenörer som varit med i testet.

Strategiskt fokus i små och medelstora företag.

Entreprenörerna vittnade om att de tack vare coachen kunnat lyfta blicken och fokusera på det strategiska arbetet med sin verksamhet, istället för att fastna i det dagliga. Flera jämförde coachningen med att ”storstäda hjärnan”, ”få ändan ur vagnen”, ”sätta fokus och skapa attraktiva målsättningar”. Resultaten är betydande:

  • Omsättningsökningar på upp till 30-40%.
  • 5 nyanställningar (hittills, fler på gång).
  • Genomförda större investeringar för framtiden.
  • Förbättrat hållbart leverne för entreprenörerna.

- Trodde aldrig att jag skulle få höra kommunpolitiker lovorda coachning som metod så unisont, men det hände idag! säger Anna Sanderoth Vilkas, ansvarig hos leverantören Sumo Team som genomförde testet. De sa även att de nu såg coachning som ett potentiellt sätt att öka skatteintäkterna i kommunerna genom ökad tillväxt i företagen. De var mäkta imponerade av resultaten som uppnåtts på endast 5 timmar coachning per företag. Före mötet kände de inte till vad Katalyserande coachning® var.” fortsätter Anna.

Renée Daun, Näringslivsutvecklare på Lysekils kommun presenterade under mötet den enkätutvärdering av testet som gjorts.

- Det framgår tydligt att de flesta deltagarna inte hade medverkat i testet om inte coachningen genomförts på hemmaplan, säger Renée och fortsätter;

- Vi behöver anpassa vårt stöd till små och medelstora företag så att vår region är konkurrenskraftigt över tid. Detta är en metod som passar alla företag oberoende av bransch och storlek.

En extern utvärderare, Lena Johansson från Projekticum AB, presenterade också sina slutsatser från de djupintervjuer hon genomfört med entreprenörerna. Här följer några talande citat från intervjuerna.

- "Tänk om vi hade haft en coach när vi startade företaget, så mycket snabbare vi skulle ha kommit fram då."

- ”Den största insikten var att jag måste frigöra mig, inte vara med och peta i allt, utan låta medarbetarna ta mer ansvar. Byta fokus och inte vara spindeln i nätet utan ha ett helikopterseende.”

- ”Jag har satt min plan nu, både den privata och den för jobbet. Jag vill vara en förebild och då måste man leva efter det. Istället för att fortsätta sväva på målet om när, så satte jag ett datum i maj.”

Fakta

Företagen som deltog i coachtestet hade från 1 till 44 anställda inom branscher som bland annat bygg, hälsa, handel, besöksnäring och fastighetsmäklare. Två företag var helt nystartade och det äldsta äldre än 25 år. Kommunerna som medverkade var; Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Coachning är inte ett skyddat varumärke. Ordet coachning eller coach används flitigt idag. Det kan röra sig om en fotbollscoach, livscoach eller IT-coach. Coachning inom ramen för detta test avser Katalyserande coachning® enligt ICF (International Coach Federation). En samtalsmetodik som utförs av utbildade diplomerade eller certifierade coacher med spetskompetens inom gebitet.

Coachning är ett utmärkt sätt att öka träffsäkerheten av traditionell rådgivning.

Vill du veta mer om testet och/eller coachning vänligen kontakta:

Anna Sanderoth Vilkas, ICF Master Certified Coach, anna@sumoteam.com

Renée Daun, näringslivsutvecklare, Lysekils kommun, renee.daun@lysekil.se

Lena Johansson, utvärderare, Projekticum AB, lena@projekticum.se

Länkar

Tillväxt Norra Bohuslän Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coach federation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gothia akademi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.