Meny

Förbättringar i företagsklimatet

Hustak över norra hamnen i Lysekil.

Fotograf Christian Grau, mostphotos.com

En del förbättringar i Lysekils kommuns företagsklimat enligt Svenskt Näringlivs attitydundersökning som presenterades den 21 maj 2019.

Den 21 maj presenterades resultatet från Svenskt Näringslivs attitydundersökning som visar att Lysekils kommun har förbättrats på några områden och försämrats på några.

Attitydförändringar

- Vi ser ett samband mellan genomförda insatser och positiva attitydförändringar i undersökningen. Det gäller framförallt skolans inställning till företagande. Sen har vi genomfört långsiktiga insatser nu under våren som förhoppningsvis ger resultat i undersökningen på sikt, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

Andra områden som visar på förbättringar är allmänhetens, tjänstemännens och politikernas attityder till företagande.

Underlag för förbättringsarbete

- Det är viktigt för oss att företagen känner sig prioriterade av kommunen. Vi arbetar redan aktivt med att förbättra företagsklimatet – bland annat genom företagsfrukostar och nyhetsbrev. Nu ska vi använda resultatet från undersökningen tillsammans med resultatet av det arbete som genomförts med Västsvenska Handelskammaren för att vidareutveckla företagsklimatet, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Svenskt Näringslivs attitydundersökningar

Svenskt Näringsliv genomför attitydundersökningar kring det lokala företagsklimatet. Många kommunala politiker och chefer använder sig av resultatet för att skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare.

Nu påbörjar Svenskt Näringsliv sammanställningen av resultaten av enkätsvaren i hela Sverige. Detta utgör underlaget för den näringslivsranking som presenteras i september.

Mer om Svenskt Näringslivs attitydundersökning

På Svenskt Näringslivs webbplats hittar du mer information om undersökningen: