Meny

Samarbete för ett bättre företagsklimat

Foto på deltagare vid avtalsskrivning.

Åsa Tegelberg Västsvenska Handelskammaren, Michael Johansson chef för avdelningen för hållbar utveckling, Bjarne Pettersson Västsvenska Handelskammaren, Renée Daun näringslivsutvecklare och Leif Schöndell kommundirektör.

Lysekils kommun och Västsvenska Handelskammaren samverkar i projektet ”Lokalt företagsklimat – fokus Lysekil”.

Västsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation som har till huvuduppgift att skapa förutsättningar för mer konkurrenskraftiga företag i Västsverige. Det lokala företagsklimatet är en av flera viktiga faktorer i arbetet.

Västsvenska Handelskammaren har tagit fram en arbetsmodell som heter ”Lokalt företagsklimat”. Syftet med modellen är att öka kunskapen och förståelsen mellan kommuner och näringsliv för att skapa ett bättre företagsklimat på lokal nivå.

Lysekils kommun kommer tillsammans med Västsvenska Handelskammaren att genomföra projektet ”Lokalt företagsklimat – fokus Lysekil”. Satsningen är en del i arbetet med att förbättra vårt lokala företagsklimat.

- Modellen som kommer att användas känns konkret och effektiv vilket tilltalar oss. Västsvenska handelskammaren är en professionell organisation som jag har stort förtroende för när det gäller näringslivsfrågor, säger näringslivsutvecklare Renée Daun.

Attitydundersökning

Arbetsmodellen utgår från en mätning av utgångsläget och Västsvenska Handelskammaren genomför en attitydundersökning. Undersökningen bygger på intervjuer med företagare och
enkätfrågor till tjänstepersoner.

Attitydundersökningen följs upp med ett antal dialogmöten och med dessa som grund arbetas en handlingsplan fram.

Bättre kunskap om varandras världar

Torsdagen den 29 november undertecknades projektavtalet av kommundirektör Leif Schöndell.

- Vi behöver få bättre kunskap om varandras världar för att kunna utvecklas tillsammans. Västsvenska Handelskammaren bidrar med ett viktigt utifrånperspektiv och jag ser framemot det fortsatta arbetet, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Intervjuerna till attitydundersökningen startar under december och följs upp av dialogmöten
under våren.