Meny

Förbättringar i företagsklimatet

Foto på Lysekil.

Lysekils kommun har klättrat 11 placeringar i årets attitydundersökning av Svenskt näringsliv.

Svenskt näringsliv har nyligen presenterat sin årliga attitydundersökning om hur näringslivet upplever företagsklimatet i landets kommuner. I Lysekils kommun har 88 företag deltagit och Lysekil hamnar på plats 273 vilket är en förbättring med 11 placeringar.

- Vi får fortsatt lågt resultat vilket vi inte är nöjda med, många goda insatser har påbörjats men vi måste intensifiera arbetet ytterligare, säger Michael Johansson, avdelningschef för avdelningen för hållbar utveckling.

Flera faktorer samspelar

Eftersom Svenskt näringslivs rankning är en attitydundersökning är det många faktorer som spelar in i företagens enkätsvar.

- Jag tror att det faktum att Lysekils kommun har antagit en ny vision och en ny styr- och ledningsmodell ökar tydligheten från oss. Tydlighet och långsiktighet är viktigt för både företag och invånare. Vi måste därför bli mer konkreta kring vilka insatser vi vill genomföra för att förverkliga visionen, fortsätter Michael.

Förhållningssätt och attityder är viktiga

Andra betydelsefulla faktorer är tjänstemäns och politikers förhållningssätt. Enligt Svenskt näringslivs undersökning har både det politiska klimatet och tjänstemännens attityder förbättrats.

En annan undersökning som bekräftar detta är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) servicemätning ”Insikt”. I denna undersökning mäts intrycket av kommunens service genom frågor till företag som varit i kontakt med Lysekils kommun.

- De företag som haft kontakt med oss ger oss mycket goda betyg. I detta sammanhang placerar sig Lysekils kommun bland de 50-60 bästa kommunerna i landet, säger Michael.

Mer om Svenskt näringslivs attitydundersökning

På Svenskt näringslivs webbplats hittar du mer information om undersökningen:

De tre enkätområden där Lysekils kommun har förbättrat sig mest är:

 • Nyföretagsamhet
  Plats 107 (+156 platser)
 • Service till företag
  Plats 226 (+56 platser)
 • Tillämpning av lagar och regler
  Plats 220 (+45 platser)

De tre enkätområden där Lysekils kommun har tappat mest är:

 • Konkurrens från kommunen
  Plats 256 (-78 platser)
 • Skolans attityder till företagande
  Plats 148 (-39 platser)
 • Tele och IT-nät
  Plats 164 (-17 platser)
Foto på Michael Johansson.

- Långsiktighet och tydlighet är viktigt för både företag och invånare, säger Michael Johansson, avdelningschef för avdelningen för hållbar utveckling.