Meny

Välbesökt seminariedag under Lysekil Women’s Match

Foto av publik och moderator på Oscars vid Lysekil Women's match

Temat var kompetensförsörjning vid årets seminariedag.

Västerhavsveckan är i full gång, och startskottet för Lysekils årliga seglingsevent, Women's Match Race (LWM), har avfyrats.

Engagerade deltagare

På tisdagen samlades ett åttiotal engagerade personer för att delta i årets seminariedag under LWM. Deltagarna fick möjlighet att lära sig mer om kompetensförsörjning och småföretagares behov.

Temadagen arrangerades av Lysekils kommun, Tillväxt Norra Bohuslän, Företagarna och Offshore Väst.

Stöttar småföretagare

Just små företag med mindre än 50 anställda som på olika sätt försörjer sig av havet är typiskt för Västkusten.

- Småföretagen står för fyra av fem jobb i Lysekils kommun och de utgör 26% av skatteintäkterna, berättar Hanna Cederqvist från Företagarna.

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) arbetar med olika aktiviteter som stöttar och fångar upp behov hos företagare i norra Bohuslän. Just nu arbetar de med att bygga upp innovationsarenor – mindre lokala mötesplatser som ska ge innovationsstöd åt småföretag.

Samarbete har resulterat i ny utbildning

Inom Tillväxt Norra Bohuslän har man arbetat med kompetensutveckling. I ett samarbete mellan kustkommunerna i Bohuslän, Campus Väst och Swemarc har man tagit fram en webbaserad utbildning inom vattenbruk. Den vänder sig till entreprenörer som odlar i havet.

Det finns många företag och projekt i norra Bohuslän som arbetar med fisk, skaldjur och andra marinaråvaror. Från större processindustrier till mindre entreprenörer och forskningsprojekt.

- Här finns stora utvecklingsmöjligheter för våra kommuner, säger Carl Dahlberg, processledare på Tillväxt Norra Bohuslän.

Politikerdebatt med fokus på havets hälsa

Bland deltagarna fanns lokal- och riksdagspolitiker och seminariedagen avslutades sedvanligt med en politikerdebatt. Samtliga riksdagspartier utom SD fanns representerade. Frågorna kretsade kring klimat och människans inverkan på vår havsmiljö.

Samtliga politiker verkar rörande överens om att havsmiljö idag är negativt påverkad av mänsklig aktivitet vilket har resulterat i övergödning, utfiske, läkemedels- och plastföroreningar.

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän

Bohuslän har en världsunik marin miljö med en hög attraktivitet som lockar företag och besökare från hela världen. Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän arbetar föra att skapa förutsättningar för små och medelstora företag i norra Bohuslän att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Detta genom verktyg för innovation och samverkan, mötesplatser och nära samarbete med forskning och övriga aktörer.