E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Bertil Holmberg fick 2018 års folkhälsopris

Bild på Bertil Holmberg

Den 6 juni delades folkhälsopriset ut för andra året i rad

Det var Bertil Holmberg som fick motta priset som bestod av ett diplom och en summa av 6000 kr. Det är folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun, ett politiskt samarbetsorgan mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, som instiftat folkhälsopriset.

Fysisk aktivitet och gemenskap för seniorer
Uppemot 30 nomineringar inkom och majoriteten av dessa nominerade Bertil Holmberg, som leder flera seniorträningspass i veckan på Nordic Wellness i Lysekil.

Motiveringen till pristagaren löd ” Med smittande entusiasm och outtröttlig nyfikenhet på nya sätt att träna kondition, balans, rörlighet och styrka gör Bertil Holmberg en stor insats för att förbättra folkhälsan hos seniorer i Lysekils kommun. Förutom en bättre fysisk hälsa skapar han, genom sitt sätt och engagemang, också en god gemenskap och goda relationer för många”.

- Både fysisk aktivitet och social samvaro är viktiga komponenter för en god hälsa. Bertil är verkligen en värdig vinnare som bidrar till att stärka båda dessa delar i en så viktig målgrupp säger Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg.

Ska stimulera till förbättrad folkhälsa
Priset syftar till att uppmuntra och uppmärksamma initiativ som stärker och stimulerar en förbättrad folkhälsa i Lysekils kommun.

”Det är inte bara kommunen och regionen som bedriver folkhälsoarbete. En stor del av folkhälsoarbetet bedrivs av andra aktörer. På detta vis hoppas vi kunna uppmärksamma och visa uppskattning för olika typer av folkhälsoinitiativ som bedrivs i vår kommun” säger Lars Björneld, ordförande i Folkhälsopolitiska rådet.