Meny

Enkät om företagsklimatet

Svenskt Näringslivs logotype

Svenskt Näringslivs årliga undersökning är utskickad

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning om det lokala företagsklimatet. Den 2 januari 2018 skickades enkäten ut till 200 företag i Lysekils kommun. Om ni fått enkäten är ert svar viktigt för vårt fortsatta arbete mot ett bättre företagsklimat.

Lysekils kommun har stor potential. Inom de närmaste åren kommer behovet av kompetensförsörjning till företagen öka och tack vare ett framgångsrikt näringsliv med både stora industrier och små företag så ser framtiden ljus ut. Vi tror att Lysekils kommun i sin helhet erbjuder goda förutsättningar för att lyckas som företagare men det finns förbättringspotential. Genom ett nära samarbete med näringslivet och dess organisationer vill Lysekils kommun stärka det lokala företagsklimatet, för att lyckas behöver vi arbeta tillsammans.

Enkätresultatet som Svenskt Näringsliv årligen presenterar är en viktig del i vårt arbete, så är också dialogen och samverkan med näringslivet. Om ni fått enkäten så lägg gärna några minuter på att svara.

Resultatet för det lokala företagsklimatet presenteras den 15 maj. Utifrån enkätresultatet så kommer en ranking av Sveriges 290 kommuner presenteras den 2 oktober 2018.

Har ni tankar och idéer om hur vi tillsammans kan arbeta för ett bättre företagsklimat så är ni välkomna att kontakta oss!

Ring eller mejla till oss på Avdelningen för hållbar utveckling:
Michael Johansson, Avdelningschef, 0523-61 31 50, michael.johansson@lysekil.se
Jan-Erik Larsson, Näringslivsutvecklare, 0523-61 31 66, jan-erik.larsson@lysekil.se
Cia Säll, Turism och besöksnäring, 0523-61 30 00, cia.sall@lysekil.se
Anne Gunnäs, Maritima Lysekil, 0523-61 31 54, anne.gunnas@lysekil.se

Varmt tack på förhand!