Meny

Försäljning, industriområde Dalskogen, Sivik 1:5

Här finns möjlighet att förvärva mark för verksamhet. Vi utformar fastigheterna efter köparens önskemål och behov, i den mån det är möjligt.

Närheten till centrum (ca 3 km), färja över Gullmarsleden (ca 3 min) och E6 (ca 22 min) ger ett attraktivt läge intill infarten mot Lysekil.

Ambulansstation, bensinstation och byggföretag är idag verksamma inom området.

Total yta: ca 18 000 m² 

Pris: 370:-/m² 


Vy Dalskogen industriområde

Vy Dalskogen industriområde

Vy Dalskogen industriområde

Nedan ser du en illustration över hur en tänkbar indelning kan se ut samt plankarta.

Illustration indelning tomter Dalskogen

Plankarta med bestämmelser