Meny

Studentmedarbetare

Behöver du en extra resurs på ditt företag? Studentmedarbetare ger dig en möjlighet att stärka din personalstyrka med en student från Högskolan Väst som utbildar sig inom ditt område.

Högskolan Väst har inom deras profil "Arbetsintegrerat lärande" en anställningsform som heter studentmedarbetare. De studenter som känner att de hinner med att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter utöver studierna kopplar ofta teorierna bättre, samt kan ta med sig den kunskap som de lär sig inne på Högskolan Väst ut till organisationerna de arbetar på.

Studentmedarbetare – vad är det?

Studentmedarbetare är en tidsbegränsad avlönad anställning i både offentliga och privata organisationer. Arbetsuppgifterna ska vara kvalificerade och ha koppling till studenternas utbildning. Tjänsten får uppgå till max 25 % av en heltid med anpassning till pågående studier. Övriga villkor avtalas mellan arbetsgivare och student.

Anställningsformen skall gynna både organisation och student och som ger bra möjligheter till att i framtiden hitta bra personal till ens organisation, eller bara få extra förstärkning under vissa perioder eller projekt.