Meny

Servicemätningen Insikt

Lysekils kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, såväl till allmänhet som till näringsliv.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder servicemätningen Insikt som Lysekils kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till företagare samt ideella föreningar som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätningar görs inom följande områden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

Lysekils kommun placerade sig på plats 31 av 181 när mätningen gjordes år 2020.