Meny

Driva och utveckla företag

Det finns ett stort antal offentliga organisationer som har i uppdrag att få näringslivet att utvecklas. Här har vi sammanställt de viktigaste för vår region.

Innovatum

Ett utvecklingscentrum där kunskap möter kunskap i forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter

Projektarena

Innovatum erbjuder en neutral utvecklingsplattform där såväl näringsliv, akademi och samhälle kan samverka. Vi erbjuder möjligheten att bedriva forskning och utvecklingsprojekt både regionalt, nationellt och internationellt.

För dig som företagare kan projekten leda till ökad konkurrenskraft i form utav nya bättre produkter, tillgång till nya marknader eller utveckling av arbetsmetoder.

Startup

Har du en nytänkande affärsidé med förutsättningar att nå internationella marknader? Då är Innovatum Startup rätt plats för att utveckla ditt företag och nå affärsmässig framgång.

Kulturarv och samhälle

Med industrisamhällets förändring som bas jobbar Innovatum med att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och det ideellt drivna kulturarvet. Innovatum är en samarbetspartner i skärningspunkten mellan industrisamhällets förändring, det civila samhället, kulturturism och regional utveckling.

PTC – Produktionstekniskt centrum

På Produktionstekniskt Centrum (PTC) samlas projekt för att höja den tvärvetenskapliga kompetensen. Här möts industri och akademi i unika samarbeten och spännande utvecklings- och forskningsprojekt. Produktionstekniskt Centrum är öppet för alla små och stora företag, organisationer och individer. Hit kan du som företagare vända dig för att få mer effekt i ditt företags utvecklingsarbete. Här finns metoder för samverkan och en utrustningspark i världsklass.

Innovatum Länk till annan webbplats.

Almi Företagspartner Väst

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential – både i startfas och befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi även riskkapital.

Lysekils kommun och Almi erbjuder dig som driver ett företag med tillväxtpotential:

  • Affärsutveckling (t.ex. en nulägesanalys som ger tydliga prioriteringsområden framåt)
  • Finansieringsrådgivning
  • Rådgivning kring generations- och ägarskifte
  • Innovationsrådgivning
  • Seminarier och evenemang

Almi Företagspartner Väst Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. De satsar också mycket på att utveckla samarbetet mellan näringsliv, universitet och högskolor. Här kan du läsa mer om vilka områden Västra Götalandsregionen arbetar med.

Näringslivsutveckling i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen har också olika finansiella stöd som riktar sig till företag som vill utveckla sin verksamhet så att det leder till nyinvesteringar, globalisering, ökad sysselsättning eller produktion.

Företagsfinansiering Länk till annan webbplats.

Connect Väst

Connect Väst är ett regionalt nätverk vars mål är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag/entreprenörer och därigenom öka antalet arbetstillfällen i vårt geografiska område. De erbjuder två tillväxtprocesser som vänder sig till företag i olika faser av sin utveckling. Connect Väst jobbar med tillväxtföretag som söker kapital eller kompetens, eller en kombination av båda.

Målgruppen befinner sig i ett uppstartsskede eller är idag etablerade små eller medelstora företag. I deras tillväxtprocesser sätter de bolagets behov och utmaningar i fokus och skräddarsyr nätverk runt entreprenören för att kunna jobba med bolagets tillväxtfrågor.

Connect Väst - För entreprenörer Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Vinnova

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnovas program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan. Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

Vinnova Länk till annan webbplats.

IUC Väst

IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet med IUC Väst är att hjälpa företag inom den tillverkande industrin att utvecklas.

IUC Väst - Företagsutveckling i Fyrbodal Länk till annan webbplats.

Skatteverkets informationstillfällen

Skatteverket ger mycket information till näringsidkare, såsom att starta eget, enskild firma och aktiebolag med mera. Informationen sker både vid fysiska möten och webbseminarium.

Skatteverkets informationstillfällen Länk till annan webbplats.

Export

Funderar du på hur ditt företag skulle kunna arbeta med export? Vill du ha stöd och rådgivning och få mer information om vilka möjligheter som finns?

Export kan vara ett sätt att utveckla ditt företag. Det finns flera organisationer som du kan kontakta för att få hjälp på vägen.

Exportcenter Väst

Kommerskollegium

Kommerskollegium hjälper importerande och exporterande företag som kan stöta på handelshinder på EU:s inre marknad. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Kommerskollegium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.