Meny

Fakta om Urban Platsinnovation

Syftet med projekt Urban Platsinnovation var att bidra till kunskapsutveckling och spridning av information om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Lägesrapporter

Cia Säll som har varit projektledare på övergripande nivå i Sverige, har regelbundet lämnat lägesrapporter från projektets arbete.

Här kan du ta del av lägesrapporterna.

Lägesrapport Urban Platsinnovation april 2018PDF
Lägesrapport Urban Platsinnovation juli 2017PDF
Lägesrapport Urban Platsinnovation december 2016PDF
Lägesrapport Urban Platsinnovation juli 2016PDF

Dokumentation från projektets stormöten

Under projekttiden anordnades totalt fyra stormöten där alla berörda projektpartners, politiker, tjänstemän och aktörer samlades för att diskutera samhällsutveckling på övergripande nivå. 


Här kan du ta del av dokumentationen från stormötena.

Dokumentation stormöte ÅmålPDF
Dokumentation stormöte UddevallaPDF

Dokumentation stormöte FredrikstadPDF
Dokumentation stormöte LysekilPDF

Mål

Projektets huvudmål var att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett levande centrum.

Projektets delmål var att:

  • Stoppa nedåtgående trend med nedläggningar.
  • Skapa nya innovativa produkter, tjänster och upplevelser.
  • Öka antalet besökare och kunder.
  • Öka kompetensen hos deltagande projektaktörer genom deltagande vid kompetenshöjande möten.
  • Öka antalet näringsaktörer knutna till ett formaliserat samarbetsforum.

Deltagare

Projektet omfattade Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som var projektets norska partner.

Lysekils kommun var samordnare för projektet på övergripande nivå.

Finansiering

Urban Platsinnovation delfinansierades av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågick mellan 2015 och 2018.

Bakgrund

Urban Platsinnovation har möjliggjorts tack vare är de tidigare Interregprojekten IKON och Business to Heritage.

Business to Heritage var ett samverkansprojekt med Fredrikstad i Norge, Lysekils kommun, Havets Hus, Innovatum och Fyrbodals kommunalförbund. Projektet pågick från april 2012 till augusti 2014.

Ta gärna del av nedanstående dokumentation för mer information.

Slutrapport Business to HeritagePDF
Slutrapport Business to Heritage - populärversionPDF

Skagerraks kapare - med rätt att plundraPDF
Skagerraks kapare - studiehandledningPDF
Privateers of Skagerrak - licenced to plunderPDF

Barnens kaparberättelserPDF

Rapport utveckling av Havets Hus 2.0PDF
Lokaliseringsanalys upplevelsecenterPDF
Slutrapport Bohusläns Maritima upplevelsecenterPDF

Logotype för interreg Sverige Norge