Meny

Lysekils sommargata 2021

I sommar kan du njuta av sköna sittplatser, vackra blommor, sagohörna och att spela boule på en del av Kungsgatan i Lysekil.

Gågata i centrum

Från mitten av juni till och med augusti kommer en del av Kungsgatan stängas av från biltrafik (från The Old House Inn/Rosviksgatan till Korsgatan). Det betyder att området blir en tillfällig gågata istället för att vara ett gångfartsområde som det är i nuläget.

En härlig plats att umgås på

Denna satsning görs för att testa hur man kan nyttja platsen på ett härligare sätt än vad som görs i dag och skapa ett naturligt gångstråk mellan Kungstorget och stadsparken. I och med pandemin kommer boende och besökare vilja umgås mer utomhus och då vill vi skapa fina förutsättningar för det.

För att göra platsen mer attraktiv kommer det att köpas in olika typer av sittmöbler såsom soffor, hammockar, hängmattor och solstolar. Det kommer också att finnas lekskulpturer, blomsterarrangemang, en lek- och sagohörna, en boulebana, bordtennisbord och balanslina på området.

Alla möbler som köps in kommer efter projektets slut att användas på skol- och förskolegårdar samt i andra stadsmiljöer.

Lysekils sommargata är ett samarbete mellan butiksägare, kommunen och LEVA i Lysekil AB.

Öka attraktiviteten

Genom att skapa fler mötesplatser och aktiviteter i centrum, är målet att öka platsens attraktivitet och bidra till ökad handel.

Trafikomläggning

Från Rosviksgatan/Kungsgatan till Kungsgatan/Korsgatan kommer det att bli en gågata istället för ett gångfartsområde. Bilar kommer att kunna köra från Drottninggatan upp till Korsgatan för att sedan svänga vänster in på Kungsgatan. Se kartbild nedan.

Följ rekommendationer

Denna nya mötesplats vill uppmuntra till aktivitet och erbjuda fina förutsättningar för att mötas ute på ett härligt sätt. Kommunen vill dock understryka att det är viktigt att alla ta ansvar för att inte sprida smittan, så håll avstånd och följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Utvärdering

Efter denna provperiod kommer det att göras en utvärdering. Synpunkter som samlas in kommer att ligga till grund till kommande upprustningsarbete av Kungsgatan och delar av Kungstorget.

Tyck till

Skicka gärna dina idéer eller synpunkter om vad du tycker att platsen ska användas till i framtiden. Vid synpunkter och frågor mejla kontaktcenter@lysekil.se eller ring 0523-61 30 00

Var kan jag parkera?

Här hittar du information om var det finns kommunala parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och laddplatser för elbilar i Lysekils centrum.

Parkeringsplatser i Lysekils centrumlänk till annan webbplats

Under denna provperiod kommer åtta parkeringsplatser att tas bort. Kommunens trafikingenjör har gjort mätningar på beläggningsgraden över samtliga parkeringsplatser i närheten till Kungsgatan. Dessa har haft en beläggningsgrad, det vill säga varit använda upp till som mest cirka 80 procent.

Vad tycker butiksägarna om sommargatan?

Innan beslutet om att satsa på en bilfri sommargata (på en del av Kungsgatan), har kommunen haft möten med butiksägarna på Kungsgatan. Detta för att höra vad butiksägarna tyckte och tänkte om förslaget. Samtliga mötesdeltagare, samt fler butiksägare som kommunen har varit i kontakt med, har ställt sig postiva och tror att detta kommer att gynna handeln.

Gågata

Från att vara ett gångfartsområde kommer det att bli en tillfällig gågata istället.
Det betyder att du inte får köra ett motordrivet fordon på gatan såvida det inte behövs för:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.