Translate site

Translate

Meny

Företagsbesök

Kunskap om företagen lägger grunden för ett gott företagsklimat.

Politiker och tjänstepersoner kommer gärna ut till ert företag för att få veta mer om er verksamhet. Vi vill veta hur det ser ut just nu och vilka planer ni har för framtiden.
På så sätt får vi en möjlighet att göra bättre prioriteringar.

Med anledning av Corona-pandemin gör vi för närvarande inga fysiska företagsbesök men vi gör förstås gärna digitala.

Kontakta näringslivsutvecklare/företagslots Renée Daun om du vill veta vilka möjligheter till stöd, ekonomiskt och rådgivning, som finns tillgängligt med anledning av krisen.

foretagslots@lysekil.se

0523-61 31 67