Translate site

Translate

Meny

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Är du 16-20 år och varken jobbar eller studerar, eller funderar på att hoppa av gymnasiet? Vill du ha hjälp att hitta på något att göra?

Kommunen kan hjälpa dig som är 16-20 år att komma vidare mot arbetsmarknaden eller hjälpa dig att hitta andra studiealternativ. Detta kallas det Kommunala Aktivitetsansvaret.

Lysekils kommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).

Lysekils kommun har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Tanken är att kommunen skall motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.